Заява про проведення перевірки відповідності МТБ здобувача ліцензії
Умови отримання:

Надається засобами ЕкоСистеми

Перевірка проводиться Міндовкілля за місцем провадження діяльності здобувача ліцензії (ліцензіата) у відповідності із цим Порядком. Строк здійснення перевірки не може перевищувати 20 робочих днів з дня отримання відповідної заяви здобувача ліцензії (ліцензіата).

Тривалість проведення перевірки не може перевищувати двох робочих днів.

Проведення перевірки

1. Для здійснення перевірки Міндовкілля видає наказ, який має містити:

1) найменування здобувача ліцензії (ліцензіата);

2) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємців і організацій України для здобувача ліцензії (ліцензіата) юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для здобувача ліцензії (ліцензіата) фізичної особи – підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта для здобувача ліцензії (ліцензіата) фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку у паспорті);

3) місцезнаходження здобувача ліцензії (ліцензіата) юридичної особи, адреса місця проживання здобувача ліцензії (ліцензіата) фізичної особи – підприємця;

4) місце провадження діяльності здобувача ліцензії (ліцензіата), щодо якого буде здійснена перевірка, предмет перевірки та прізвища, власні імена та по батькові (за наявності) уповноважених посадових осіб Міндовкілля, які будуть проводити перевірку.

2. На підставі наказу оформлюється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником або заступником керівника Міндовкілля відповідно до розподілу функціональних повноважень і засвідчується печаткою.

3. Направлення реєструються у журналі обліку направлень на проведення перевірки, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Направлення діє лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

4. Перед початком проведення перевірки уповноважені посадові особи Міндовкілля зобов’язані пред’явити керівнику здобувача ліцензії (ліцензіата) або уповноваженій ним особі направлення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує уповноважену посадову особу Міндовкілля, і надати здобувачу ліцензії (ліцензіату) копію направлення на проведення перевірки.

5. Уповноважені посадові особи Міндовкілля, які проводять перевірку, мають право:

доступу на територію здобувача ліцензії (ліцензіата), у його виробничі та інші приміщення, які будуть використовуватися для розміщення матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, для обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

ознайомлюватися з документами, необхідними для проведення перевірки;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

одержувати від здобувача ліцензії (ліцензіата) письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

6. Уповноважені посадові особи Міндовкілля, які проводять перевірку, зобов’язані:

керуватись у своїй роботі законодавством;

об’єктивно відображати стан справ щодо відповідності матеріально-технічної бази встановленим вимогам, заявленій у поданій заяві інформації та наданим документам;

забезпечувати додержання комерційної таємниці.

7. Здобувач ліцензії (ліцензіат) під час здійснення перевірки має право:

вимагати від уповноважених посадових осіб Міндовкілля додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у уповноважених посадових осіб Міндовкілля службового посвідчення і одержувати копії направлення на проведення перевірки;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею здобувача ліцензії (ліцензіата);

одержувати один примірник акта перевірки та ознайомлюватися з ним;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку рішення Міндовкілля та дії уповноважених посадових осіб.

8. Здобувач ліцензії (ліцензіат) зобов’язаний допускати уповноважених посадових осіб Міндовкілля до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку.

9. Здобувач ліцензії (ліцензіат) під час перевірки забезпечує умови для її проведення та надає на вимогу уповноважених посадових осіб Міндовкілля документи, необхідні для проведення перевірки.

10. Уповноваженим посадовими особами Міндовкілля під час здійснення перевірки здобувача ліцензії (ліцензіата), який має намір проваджувати господарську діяльність з управління небезпечними відходами, перевіряються:

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

відповідність матеріально-технічної бази ліцензійним умовам;

наявність підтвердних документів (у тому числі технічних паспортів тощо із зазначенням інвентарних номерів), що дають можливість ідентифікувати матеріально-технічну базу;

наявність документів, що підтверджують право власності або оренди на матеріально-технічну базу;

технологічні регламенти на здійснення операцій з управління відходами.

Оформлення результатів перевірки

1. За результатами перевірки складається відповідний акт за формою, затвердженою Міндовкілля.

2. Акт складається у двох примірниках. В останній день перевірки два примірники акта підписуються уповноваженими посадовими особами Міндовкілля, що проводили перевірку, та керівником здобувача ліцензії (ліцензіата) юридичної особи або уповноваженою ним особою, здобувачем ліцензії (ліцензіатом) фізичною особою – підприємцем.

3. Керівник здобувача ліцензії (ліцензіата) юридичної особи або уповноважена ним особа особисто засвідчує, що ознайомлений(а) з актом і отримав(ла) один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності) на обох примірниках акта перевірки. Керівник здобувача ліцензії (ліцензіата) фізичної особи – підприємця засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності) на обох примірниках акта перевірки. Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів здобувача ліцензії (ліцензіата) уповноважена ним особа ставить свій підпис (за наявності), дату та печатку (за наявності) на обох примірниках акта перевірки.

Один примірник акта перевірки надається керівнику здобувача ліцензії (ліцензіата) юридичної особи або уповноваженій ним особі, здобувачу ліцензії (ліцензіату) фізичній особі – підприємцю, другий залишається в Міндокілля.

Акт відмови у проведенні перевірки може бути не підписаний керівником здобувача ліцензії (ліцензіата) юридичної особи або уповноваженою ним особою, здобувачем ліцензії (ліцензіатом) фізичною особою – підприємцем.

4. У разі відмови здобувача ліцензії (ліцензіата) підписати акт перевірки уповноважені посадові особи, що проводили перевірку, роблять відповідний запис в акті про те, що керівник здобувача ліцензії (ліцензіата) юридичної особи або уповноважена ним особа, або здобувач ліцензії (ліцензіат) фізична особа – підприємець з актом ознайомлений і від підпису відмовився. Ці особи мають право дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Зазначені письмові пояснення є невід’ємною частиною акта. При цьому на кожному примірнику акта перед підписом керівника здобувача ліцензії (ліцензіата) або уповноваженої ним особи робиться запис
«Із зауваженнями».

5. Після проведення перевірки відповідності матеріально-технічної бази та складання відповідного акту, уповноважені посадові особи Міндовкілля, вносять інформацію щодо проведеної перевірки в Систему, разом із завантаженням складеного акту у форматі PDF.

Після внесення в Систему акт у форматі PDF направляється програмними засобами Системи в кабінет суб’єкта господарювання, відповідно до якого була проведена перевірка.

У випадку встановлення відповідності матеріально-технічної бази та подання документів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами у електронному вигляді шляхом використання Системи акт за результатами перевірки відповідності матеріально-технічної бази технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам додається автоматично, програмними засобами Системи, у форматі PDF.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux