Лісорубний квиток

Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів - лісорубний квиток

Строк надання послуги:

Десять робочих днів

Вартість:

Безкоштовно

Ідентифікатор послуги

01315

Інформація про послугу

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом — лісорубним квитком, що видається безоплатно

Інформація про послугу

Лісорубний квиток є основним документом, на підставі якого:

 1. здійснюється заготівля деревини;
 2. ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини, встановлюються строки здійснення заготівлі деревини та її вивезення, строки і способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню;
 3. видається сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів «єСертифікат походження лісоматеріалів»;
 4. ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів.
Де отримати

Видача спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) «єЛісорубний квиток» (далі - лісорубний квиток) в електронній формі - це електронна публічна послуга, яка надається заявнику через Єдиний державний веб-портал електронних послуг з подальшим відображенням інформації на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема».

Лісорубний квиток видається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Як замовити послугу

Видача лісорубного квитка здійснюється за заявою заявника поданою в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Хто може звернутися

Постійні лісокористувачі, власники лісів, установи природно-заповідного фонду, фізичні особи-підприємці, юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють заготівлю деревини в лісах України.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
Для видачі лісорубного квитка на рубки головного користування подаються такі документи:

- заява на видачу спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка);

- відомість чергової лісосіки;

- польова перелікова відомість;

- переліково-оцінювальна відомість;

- план лісосіки;

- копія таксаційного опису ділянки, що проектується під рубку;

- акт обліку природного поновлення.

У випадку проведення суцільних і поступових рубок головного користування на площі понад 1 га, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства перевіряє інформацію про наявність у заявника висновку з оцінки впливу на довкілля та інформацію про наявність даної ділянки у затверджених та погоджених до 18.12.2017 матеріалах лісовпорядкування.

У випадку проведення суцільних санітарних рубок у пристиглих, стиглих та перестійних насадженнях в усіх категоріях лісів до обсягів використання розрахункової лісосіки додатково подається фактичний обсяг заготовленої деревини від таких рубок.

У випадку наявності розбіжностей між матеріалами відведення лісосіки та матеріалами лісовпорядкування додатково подається акт про виявлені розбіжності у матеріалах лісовпорядкування.

Для видачі лісорубного квитка на рубки формування і оздоровлення лісів (крім санітарних рубок) подаються такі документи:

- заява на видачу спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка);

- відомість чергової лісосіки;

- план лісосіки;

- копія таксаційного опису ділянки, що проектується під рубку;

У випадку проведення рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства перевіряє інформацію про наявність у заявника таких документів:

ліміт на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

У випадку проведення рубок в деревостанах незапроектованих лісовпорядкуванням додатково подається акт обстеження лісосіки.

За умови, якщо діаметр дерев на висоті 1,3 м, що призначаються до рубки, 8 см і більше, додатково подається польова перелікова та переліково-оцінювальна відомості.

За умови, якщо діаметр дерев на висоті 1,3 м, що призначаються до рубки менше 8 см, додатково подається акт відведення лісосіки.

На проведення рубки переформування додатково подаються:

спеціальна облікова картка;

акт обліку природного поновлення.

На проведення лісовідновних рубок додатково подається акт обліку природного поновлення.

Для видачі лісорубного квитка на рубки формування і оздоровлення лісів (вибіркові санітарні) подаються такі документи:

- заява на видачу спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка);

- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів;

- відомість чергової лісосіки;

- нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки;

- польова перелікова відомість;

- переліково-оцінювальна відомість;

- план лісосіки;

копія таксаційного опису ділянки, що проектується під рубку.

У випадку проведення рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства перевіряє інформацію про наявність у заявника таких документів:

ліміт на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Для видачі лісорубного квитка на рубки формування і оздоровлення лісів (суцільні санітарні) подаються такі документи:

- заява на видачу спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка);

- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів;

- акт обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки;

- зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки;

- відомість чергової лісосіки;

- польова перелікова відомість;

- переліково-оцінювальна відомість;

- план лісосіки;

- копія таксаційного опису ділянки, що проектується під рубку.

- акт обліку природного поновлення.

У випадку проведення суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар або усіх суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства перевіряє інформацію про наявність у заявника висновку з оцінки впливу на довкілля.

У випадку проведення рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства перевіряє інформацію про наявність у заявника таких документів:

ліміт на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Для видачі лісорубного квитка на інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства подаються такі документи:

- заява на видачу спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка);

- план лісосіки;

- копія таксаційного опису ділянки, що проектується під рубку;

У випадку проведення рубок в деревостанах незапроектованих лісовпорядкуванням додатково подається акт обстеження лісосіки, в якому зазначені підстави проведення рубки, та інформація про повідомлення органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

За умови, якщо середній діаметр дерев, що призначаються в рубку, менше 8 см, додатково подається акт відведення лісосіки.

За умови, якщо діаметр дерев на висоті 1,3 м, що призначаються до рубки, 8 см і більше додатково подаються польова перелікова та переліково-оцінювальна відомості.

У випадку проведення рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства перевіряє інформацію про наявність у заявника таких документів:

ліміт на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Умови і випадки надання

Видача спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) в електронній формі - це електронна публічна послуга, яка надається заявнику за допомогою національної онлайн-платформи «ЕкоСистема».

Видача лісорубного квитка здійснюється за заявою заявника поданою в електронній формі через онлайн-платформу «ЕкоСистема».

Заява подається заявником, шляхом аутентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення заявника в онлайн-платформі «ЕкоСистема».

Результат та способи отримання результату

Уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, перевіряє правильність подачі заяви на отримання лісорубного квитка та всіх доданих до неї документів та приймає рішення про видачу або відмову у видачі лісорубного квитка з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Результати електронної публічної послуги щодо видачі лісорубного квитка оформляються в електронній формі.

Відмова у видачі лісорубного квитка надається в електронній формі з обґрунтуванням причин.

Відмова у видачі лісорубного квитка
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі лісорубного квитка є: 

- прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок;

- прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;

- не встановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення;

- недотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів;

- результати оцінки впливу на довкілля.

Часті питання та відповіді
Який строк дії виданого лісорубного квитка?

Строк дії лісорубного квитка становить один календарний рік

На який термін можливо оформити відстрочення лісорубного квитка?

Заявникам, які отримали лісорубні квитки, у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини, може бути надане відстрочення:

- на заготівлю деревини (з встановленням відповідного строку вивезення деревини) – до п'яти місяців, якщо рубка розпочата і вчасно не закінчена;

- на вивезення деревини – не більш як три місяці за наявності заготовленої, але не вивезеної вчасно деревини.

Чи мають електронні документи юридичну силу?

Оригіналом документів є електронний примірник лісорубного квитка з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», виготовленим за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та/або Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема».

Роздруковані документи, які містять обов’язкове посилання на Єдину державну систему електронного обліку деревини у вигляді QR коду, вважаються інформацією та документами в паперовій формі та мають однакову юридичну силу.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux